Bezpłatne testy psychologiczne dla operatora koparki

Kurs przygotowawczy dla osób ubiegających się o skierowanie na badania psychotechniczne dla operatorów koparek.