Inteligencja i jej rodzaje – Kompleksowe rozważania