Jak Środowisko Pracy Wpływa na Satysfakcję Pracowników?